Калкулатор: Разходи за работодателя
Изчислява цената на труда след въвеждане на договорената заплата. Извежда справка колко реално ще струва служителят по трудов договор на работодателя си.
Въведете договорено брутно възнаграждението:
Година за която се изчислява:
Ако брутната заплата е по-ниска от минималния осигурителен доход за съответната професия, моля въведете също стойността на МОД. Можете да го намерите от тук: Осигурителен доход
1. Брутно възнаграждение
2. Осигурителен доход
3. Фонд "Пенсии", фонд "ОЗМ", фонд "Безработица"
4. фонд "ДЗПО" в УПФ
5. Фонд трудова злополука и професионални болести
6. Фонд "Здравно осигуряване"
Общо осигурителни вноски (3 + 4 + 5 + 6)
Общо разходи за работодателя
*Калкулаторът изчислява заплата само за трета категория труд