Калкулатор: Работна заплата Бруто – Нето
Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя по трудов договор. Показва нетната заплата както и всички данъци и осигуровки.
Въведете възнаграждението и означете дали е Бруто или НЕТО:
Година за която се изчислява:
Ако брутната заплата е по-ниска от минималния осигурителен доход за Вашата професия, моля въведете стойността на МОД. Можете да го намерите от тук: Осигурителен доход
Брутно възнаграждение
Осигурителен доход
Фонд Пенсии, Майчинство, Безработица
Фонд Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване
Здравна осигуровка
Общо осигурителни вноски за служителя
Данъчна основа за облагане
Данък общ доход
Общо удръжки от служителя
Нетно възнаграждение
*Калкулаторът изчислява заплата само за трета категория труд