ПАВЛОВА КОНСУЛТ ЕООД
Качествено счетоводно обслужване на фирми и частни лица
За нас
Павлова Консулт" ЕООД е счетоводна къща, занимаваща се със счетоводно обслужване на фирми и частни лица. През годините сме работили за фирми от най-различни браншове, което ни е помогнало да имаме опит във всички сфери на счетоводното обслужване. Наши клиенти са както еднолични търговци така и предприятия със стотици служители. Водещи принципи в работата са:
 • Kачествено обслужване и постигане на първокласни резултати
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Kоректност и конфиденциалност
 • Поддържане на дългосрочни отношения с клиентите
Услуги
 • Водене на счетоводната отчетност, съгласно Закона за счетоводство и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
 • Изготвяне на дневници за покупки и продажби, на справки-декларации, съгласно ЗДДС и ППЗДДС.
 • Банково обслужване, включващо – разчети с бюджета.
 • Регистрация на трудови договори и изготвяне на всички съпътстващи документи за наетия персонал по трудови и извънтрудови правоотношения съгласно трудовото законодателство.
 • Изготвяне на ведомости за възнаграждение на наетия персонал.
 • Изготвяне на персонален регистър.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет на предприятието и данъчна декларация.
Контакти

телефон

0886 837 560
0878 325 365
032 94 16 53

адрес

гр. Пловдив
улица "Иван Рилски" 52, ет. 3

имейл

tan_pavlova@abv.bg

сайт

www.pavlovaconsult.com